Ginekološka ordinacija - Materna slogan
3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk

naslov3d/4d Ultrazvuk

3D ultrazvuk u ginekologiji

Slika - ultrazvukse primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava neinvazivnu dijagnostiku urođenih anomalija materice.

Za precizno određivanje tipa anomalije koristi se posebna tehnika koja se zove 3DXI Multislice gde se struktura genitalnih organa analizira na serijskim presecima od po 0,5 mm, slično kao na skeneru ili magnetnoj rezonanci.

3D kolor Doppler ultrazvuk se primenjuje i za otkrivanje i ispitivanje tumora na genitalnim organima. Pored analize morfologije, ispituju se i krvni sudovi u samom tumoru i na taj način procenjuje rizik za malignitet.
Na slici je prikazana anomalija materice.

4D ultrazvuk u prvom trimestru trudnoće

U prvom tromesečju trudnoće ultrazvukom se utvrdjuje lokalizacija trudnoće, srčana radnja embriona, a primenom 3D i 4D ultrazvuka analizira se morfologija embriona, pupčanika i žumančane kesice. U ovom periodu trudnoće mogu se otkriti poremećaji u razvoju trbušnog zida ploda.

  • Slika - ultrazvuk
  • Slika - ultrazvuk

7+4 nedelja trudnoće

9+4 nedelja trudnoće

4D ultrazvuk u drugom trimestru

Tokom drugog tromesečja primenom ultrazvuka ispituje se rast i razvoj ploda. U ovom periodu trudnoće otkrivaju se razvojne anomalije ploda odnosno njegovih vitalnih organa.

Genetska ispitivanja
U drugom trimestru do 19. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri i debljina vratne brazde koji ukazuju na potencijalni rizik za genetske anomalije ploda. U slučaju povećanog rizika za aneuploidije moguće je uraditi genetske analize - biopsija poseteljice ili amniocenteza.

Fetalna ehokardiografija
Drugi trimestar trudnoće je i period kada se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu fetusa.

Kolor Doppler ultrazvuk
Takođe se tokom ovog perioda ispituje protok krvi kroz najvažnije krvne sudove fetusa da bi se na vreme uočili poremećaji u cirkulaciji ploda. Primenom kolor Doppler ultrazvuka analizira se i protok krvi u krvnim sudovima materice da bi se na vreme otkrili poremećaji koji mogu da ukazuju da će kod trudnice nastupiti povećanje krvnog pritiska.

4D ultrazvuk u trećem trimestru

Tokom trećeg tromesečja trudnoće u okviru ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice (ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno starenje posteljice kod pušenja u trudnoći)