Ginekološka ordinacija - Materna slogan
3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk 3d-4d ultrazvuk

naslov

Slika - ultrazvukDr Aleksandar Azanjac je rođen 1965 g. u Čačku gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Studije medicine Beogradskog univerziteta završava 1990 g. Od 1993 g. počinje da radi na ginekološkom odeljenju bolnice u Čačku kao specijalizant, a 1997 g. postaje specijalista ginekologije. Na kliniku Narodni Front - Beograd odlazi 2000 g. u okviru subspecijalizacije iz perinatologije koja mu i postaje uže interesovanje zajedno sa ultrazvučnom dijagnostikom.

 

Aktivan je učesnik i autor radova na svetskim kongresima ultrazvuka, kao i na domaćim stručnim seminarima i član internacijonalnog udruženja ultrazvučista u obstetriciji i ginekologiji ISUOG. Sertifikovan, licenciran i osposobljen od strane prof. Dr Kipros Nikolaidesa i fondacije fetalne medicine iz Londona za obavljanje rane dijagnostike i stanja ploda u 1. trimestru uz procenu rizika aneuploidija-hromozomopatija i hipertenzivne bolesti u trudnoći. Sertifikovan od strane Good Clinical Practice u Segedinu.

  • Sertifikat - Aleksandar Azanjac
  • Sertifikat - Aleksandar Azanjac