Utvrđivanje očinstva

Jedini pouzdani test za utvrđivanje očinstva je DNK analiza.

DNK analiza je jedini pouzdan test za utvrđivanje očinstva, kao i bližeg i daljeg srodstva.

Princip analize

Utvrđivanje očinstva i srodstva se bazira na poređenju DNK profila osoba koje se testiraju – deteta i potencijalnog oca i/ili majke. Test podrazumeva i odgovarajuće biostatističke proračune. Preciznost rezultata se povećava sa oko 99.99% na oko 99.9999% ukoliko se DNK profil deteta poredi sa DNK profilima oba roditelja.

Uzorci

Ukoliko se analiza radi pre rođenja, DNK profil deteta se može utvrditi iz uzoraka horiona, amniona ili krvi iz pupčanika. Kao uzorak oca obično se analiziraju bukalni brisevi, a može poslužiti i neki drugi biološki materijal kao što su:

  • Krv,
  • Dlake (moraju imati koren, dakle moraju biti iščupane - dlake koje same otpadnu, ili koje su isečene, nisu pogodne za analizu. Poželjno je poslati 3-5 dlaka)
  • Opušci, četkice za zube, žvake...
  • Čaše ili flaše iz kojih je samo dotična osoba pila
  • Isečeni nokti
  • Tkanine sa biološkim materijalom (pljuvačka, krv, semena tečnost...)

Za rezultate analize su odgovorni stručnjaci koji su upisani u Registar sudskih veštaka i koji su do sada obavili preko 1.000 sudskih veštačenja.

Uzimanje uzoraka bebinog biološkog materijala (horion, amnion ili krv iz pupčanika) predstavlja rizik za trudnoću i uzorci se moraju uzeti samo uz konsultaciju sa lekarom (ginekologom koji prati Vašu trudnoću). Ovaj uzorak se može istovremeno koristiti i za test na najčešće genetičke poremećaje.