Naš tim

Dr Aleksandar Azanjac

Dr Aleksandar Azanjac je rođen 1965 g. u Čačku gde je završio osnovno i srednje obrazovanje.

Studije medicine Beogradskog univerziteta završava 1990 g. Od 1993 g. počinje da radi na ginekološkom odeljenju bolnice u Čačku kao specijalizant, a 1997 g. postaje specijalista ginekologije. Na kliniku Narodni Front - Beograd odlazi 2000 g. u okviru subspecijalizacije iz perinatologije koja mu i postaje uže interesovanje zajedno sa ultrazvučnom dijagnostikom.

Aktivan je učesnik i autor radova na svetskim kongresima ultrazvuka, kao i na domaćim stručnim seminarima i član internacijonalnog udruženja ultrazvučista u obstetriciji i ginekologiji ISUOG. Sertifikovan, licenciran i osposobljen od strane prof. Dr Kipros Nikolaidesa i fondacije fetalne medicine iz Londona za obavljanje rane dijagnostike i stanja ploda u 1. trimestru uz procenu rizika aneuploidija-hromozomopatija i hipertenzivne bolesti u trudnoći. Sertifikovan od strane Good Clinical Practice u Segedinu.

Dejan Dimitrijevic

Ass. Dr sci. med. Dejan Dimitrijević

Specijalista ginekologije i akušerstva
Gak "Narodni front"
Jelena Cindrak

Dr Jelena Čindrak

Specijalista ginekologije i akušerstva
Opšta bolnica Čačak
Dušica Isailović

Dr Dušica Isailović

Specijalista ginekologije i akušerstva
Dom zdravlja Čačak
Draško Subotić

Dr Draško Subotić

Specijalista ginekologije i akušerstva
GAK Narodni Front na odeljenju za sterilitet i vantelesnu oplodnju
Snezana Lesovic

Prim. Mr. sc. med. Snežana Lešović

Pedijatar-endokrinolog
Specijalna bolnica Čigota
Gordana Subotic

Dr Gordana Subotić

Specijalista pedijatrije - neonatolig
Opšta bolnica Čačak
Jelena Boskovic

Dr Jelena Bošković

Specijalista anestezije
Opšta bolnica Čačak
Dr Prvoslav Lazarević

Dr Prvoslav Lazarević

Specijalista interne medicine - endokrinolog
Opšta bolnica Čačak
Dr Zvezdan Maksimović

Dr Zvezdan Maksimović

Specijalista hirurgije - onkolog (uža strucna oblast - dojka)
Opšta bolnica „Studenica“ Kraljevo