Ginekološki 4D ultrazvuk

Osnovna stavka preventive, a samim tim i zdravlja žene.

Ultrazvuk se ne radi samo u toku trudnoće - 4D ultrazvuk se primenjuje za dijagnostiku u ginekologiji i ginekološkoj onkologiji. Njegova uloga je u otkrivanju anomalija materice, analizi morfologije tumora materice i jajnika.

Zahvaljući 4D ultrazvuku u ginekologiji vršimo dijagnostiku anomalija uterusa, endometrijalnih lezija, adhezija, tuboovarijalnih masa, hidrosalpingsa, anomalija Milerovih kanala, ovarijalnih cisti, malih intraovarijalnih tumora, color ili power doppler vizuelizacija intratumorske vaskularizacije, neovaskularizacije i protoka kod cerviklanih i ovarijalnih karcinoma, ispitivanja prohodnosti jajovoda itd.

Indikacije / zašto se radi?

  • U sklopu redovne ginekološke kontrole.
  • U cilju otkrivanja uzroka bola u maloj karlici, abnormalnog vaginalnog krvarenja.
  • U sklopu ispitivanja veličine i izgleda materice i zida materice, zapaljenskih bolesti organa male karlice, izgleda, građe i veličine jajnika.
  • U sklopu ispitivanja steriliteta, utvrđivanja trudnoće i pozicije ploda u materici, utvrđivanja položaja spirale.