Skidanje polipa

Polipi predstavljaju najčešće benigne izrasline koje se javljaju na sluznicama u materici ili grliću. Razvijaju se iz endometrijuma materice i sluznice grlića.

Polip u materičnoj šupljini – endometrijalni polip – je najčešće benigna promena na sluzokoži materice nastaje preteranim rastom jednog dela endometrijuma. Javlja se kod mlađih žena kao i kod žena u perimenopauzi i postmenopauzi. U mlađem dobu predstavlja prepreku pri zatrudnivanju, u starijem – moguće je krvarenje i maligna alteracija. Dijagnostikuju se vizuelno pod spekulumom, vaginalnim ultrazvukom, histeroskopom, ali i posle revizije iz drugih razloga ili biopsije.

Polipektomija je postupak odstranjivanja polipa. Postoji više tehnika odstranjivanja polipa. Sam metod odstranjivanja polipa varira u zavisnosti od toga gde se polip nalazi i kolika je veličina polipa.

Odstranjivanje polipa u materičnoj šupljini je najbolje udaljiti metodom histeroskopije – pod vizuelnom kontrolom (kamerom) radi se ciljano udaljenje polipa bez povređivanja zdravog endometrijuma. Tako dobijen materijal šalje se na HP verifikaciju (histološki pregled). Intervencija se radi u kratkotrajno opštoj intravenskoj anesteziji, bezbolna je i pacijentkinja posle kratkog zadržavanja u ordinaciji može da ode kući.

Cervikalni polip je polip koji se javlja na unutrašnjem sloju grlića materice i često ne postoje nikakvi simptomi, već se dijagnoza postavlja sasvim slučajno prilikom pregleda. Uklanjaju se posebnim instrumentom koji uvrtanjem odstranjuje polip ukoliko je vidljiv ili se nalazi u cervikalnom kanalu. Druge metode koje se primenjuju su elektrokauterizacija i LEEP postupak.