NK ćelije i plazma ćelije

NK ćelije (eng. Natural Killer) tzv. ćelije “prirodne ubice” imaju najznačajniju ulogu u razvijanju imunološkog steriliteta.

NK ćelije (eng. Natural Killer) tzv. ćelije “prirodne ubice” imaju najznačajniju ulogu u razvijanju imunološkog steriliteta. One u organizmu imaju dobru i lošu stranu. Dobra strana je što NK ćelije eliminišu bakterije, viruse i druge mikroorganizme. Loša strana je ta da ukoliko se na embriotransferu dogodi da su u povećanom broju, mogu aktivirati i prepoznati ćelije embriona kao strano telo. Ukoliko se ustanovi povećano prisustvo NK ćelija, potrebno je početi sa terapijom pre ulaska u postupak VTO.

Danas se pouzdano zna da pojačanu aktivnost NK ćelija sluzokože materice mogu izazvati mikroorganizmi kao što je hlamidija, ureaplazma, mikoplazma, humani papiloma virus, epštajnbar, citomegalo i herpes virusi. Ovi mikroorganizmi mogu da onemoguće „prigušivanje” imunog sistema majke u pripremnim fazama za trudnoću i tokom same trudnoće.

Preporučljivo je uraditi endoskopski pregled unutrašnjosti materice, tzv. histeroskopiju. Ona se najčešće radi 8. dana ciklusa, jer je tada koncentracija NK ćelija najveća. Uzorak koji se uzme biopsijom, prilikom histeroskopije, šalje se na histopatološki pregled kojim će se utvrditi prisustvo NK ćelija, ali i postojanje hroničnih zapaljenskih procesa u materici žene ukoliko ih ima.