Pregled anesteziologa

Anesteziolog je osposobljen za vođenje anestezije, što mu omogućuje da anesteziju prilagodi intervenciji i stanju pacijenta.

Anesteziolog je osposobljen za vođenje anestezije, što mu omogućuje da anesteziju prilagodi intervenciji i stanju pacijenta. Anestezija je stanje u kom pacijent ne oseća bol, a izazvano je primenom lekova-anestetika. U toku opšte anestezije pacijent spava i nije svestan šta se sa njim događa. Kod upotrebe lokalne i regionalne anestezije pacijent ima anesteziran samo deo tela, tako da u toku operacije na tome području ne oseća bol.

Danas se koriste savremeni anestetici, moderni aparati za anesteziju i monitori za praćenje rada srca i disanja, a anesteziolozi su dobro obučeni da sve vreme prate stanje pacijenta.

Anesteziologa ćete upoznati pre vaše intervencije, kada dođete na anesteziološki pregled. Pošto anesteziolog individualno prilagođava anesteziju vašem zdravstvenom stanju i potrebama operacije, potrebni su mu podaci o vašim pređašnjim i pratećim bolestima (šećerna bolest, astma, bolesti srca itd.), upotrebi lekova, alergije na lekove i hranu, kao i o vašim eventualnim porocima (pušenje, upotreba alkohola, droga, prekomerna upotreba tableta). Ukoliko koristite više različitih lekova, a ne poznajete sva njihova imena, ponesite lekove sa sobom. Prilikom ovog razgovora treba biti iskren i tačno odgovarati na postavljena pitanja.

Nakon pregleda, anesteziolog može zahtevati dodatne analize, dijagnostičke procedure i mišljenje lekara drugih specijalnosti, jer vaše zdravstveno stanje i procenjeni rizici to zahtevaju. Tako će anesteziolog moći da isplanira vrstu anestezije koja će u potpunosti odgovarati vašem zdravstvenom stanju, a u skladu sa planiranom intervencijom.