Eksplorativna kiretaža

Eksplorativna kiretaža je invazivna dijagnostička procedura kojom se uklanja površinski sloj sluzokože materice i grlića materice u dijagnostičke (otkrivanje i utvrđivanje bolesti) ili terapijske svrhe (lečenje) i šalje na patohistološku (PH) analizu. Procedura traje između 15 i 30 minuta, a rezultati patohistologije biće gotovi za 5-7- dana.

Indikacije / zašto se radi?

  • Ova intervencija se radi u dijagnostičke (otkrivanje bolesti) i terapijske svrhe (lečenje).
  • U dijagnostičke svrhe radi se kod: obilnih i/ili učestalih krvarenja, krvarenja nakon menopauze, kod sumnje na maligni tumor materice (patološki nalaz PAPA testa ili kolposkopije), ultrazvukom postavljene sumnje na patološke promene u materici.
  • U terapijske svrhe obavlja se u slučaju: zaustavljanja krvarenja, evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica...), uklanjanja polipa ili mioma materice.

Kako se izvodi?

Zauzećete isti položaj kao na ginekološkom pregledu. Ukoliko se procedura obavlja u opštoj anesteziji nećete biti svesni. Nakon adekvatne pripreme u opštoj ili lokalnoj anesteziji lekar u vaginu uvodi instrument koji se zove spekulum kako bi ugledao grić materice. Nakon toga širi (dilatira) kanal grlića materice, a zatim specijalnim instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva kanala grlića materice i materične šupljine tako što „ljušti“ sluzokožu ovih struktura.

Potencijalni rizici

Komplikacije su retke i mogu uključivati: rascep zida materice, povredu grlića materice, formiranje ožiljka na zidu materice, infekciju.

Priprema

Za obavljanje ove intervencije neophodno je prethodno uraditi kolposkopiju, Papa-Nikolau test (rezultat ne sme biti stariji od 6 meseci), bris grlića materice i isptivanje vaginalnog sekreta (rezultat ne sme biti stariji od mesec dana). Ukoliko se procedura izvodi u opštoj anesteziji potreban je pregled interniste.

Nakon postupka

Nakon dan ili dva možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. Period sledećeg menstrualnog krvarenja može doći ranije ili kasnije nego što je očekivano i krvarenje može biti obilnije nego što je uobičajeno (možete bezbedno koristiti tampone). Trebalo bi da se sledećih četiri do šest nedelja suzdržavate od polnih odnosa kako bi se rizik od infekcije nakon procedure smanjio.