Pregled endokrinologa

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka.
Pregled endokrinologa

Endokrinologija je grana medicine koja se bavi endokrinim sistemom čoveka. Endokrini sistem jedan je od sistema ljudskog organizma zadužen za kontrolu, komunikaciju i koordinaciju svih procesa u organizmu. Njega čine žlezde koje luče materije koje se nazivaju hormonima. Endokrinolozi se bave poremećajem u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja - dijabetes, povećana ili smanjenja funkciju štitne žlezde, tumori štitne žlezde, neplodnost, metabolički poremećaji, osteoporoza, gojaznost, kao i drugim oboljenjima.

Endokrinološki pregled obavlja lekar specijalista endokrinolog.

Osim detaljnog uzimanja podataka o tegobama zbog kojih se pacijent javlja na pregled uzimaju se podaci o ranijim oboljenjima kao i o oboljenjima u porodici. Posmatranje izgleda pacijenta može da da veoma korisne informacije. Palpacijom vrata lekar se informiše o veličini ali i drugima karakterisatikama štitne žlezde. Na osnovu pregleda lekar postavlja radnu ili konačnu dijagnozu i daje preporuke koje bi laboratorijske analize i dodatne preglede trebalo obaviti i eho vrata, nadbubrežnih žlezda, CT, MR pregleda.

Nakon postavljanja dijagnoze lekar odredjuje adekvatnu terapiju.

Zahvaljujući saradnji sa lekarima specijalistima endokrinologije, naše trudnice sa endokrinološkim poremećajima mogu biti potpuno sigurne kako u dijagnostikovanje tako i praćenje i lečenje njihovih poremećaja.