Aplikacija spirale

Spirala (intrauterini uložak) je vid kontracepcije (zaštite) koji predstavlja uspešan metod za kontrolu rađanja.

Pre nego što se žena odluči za postavljanje spirale potrebno je da obavi detaljan ginekološki pregled. Bitno je da su nalazi briseva - PAPA test, vaginalni i cervikalni bris uredni, odnosno da ne postoji neka vrsta infekcije. Postoje različite vrste spirala: sa metalima - bakar, zlato, srebro i spirala koja sadrži hormon progesteron. Osim kao metod kontracepcije, spirala se koristi kod obilnih menstrualnih krvarenja i kod žena kod kojih postoje miomi (benigni tumori).

Kada se preporučuje spirala kao mera zaštite?

  • Kod žena koje ne žele da koriste hormonske kontraceptivne pilule i druge preparate.
  • Posle porođaja, u periodu dojenja.
  • Kada se želi dugotrajna, efikasna zaštita od neželjene trudnoće.
  • Kada ne postoji vaginalna infekcija u trenutku postavljanja spirale.

Da li je kod svih žena moguće postavljanje spirale?

Spirala se ne aplikuje kod trudnica, kod žena sa karcinomom, ako postoji neki vid anomalije materice, kod prisutne vaginalne infekcije(posle saniranja infekcije može se postaviti), kod žena koje su alergične na bakar (ako je spirala sa metalima), kod nedijagnostikovanih krvarenja.

Koliko dugo može da traje postavljena spirala?

Spirala u organizmu može ostati do 5 godina. Može se postaviti i posle porođaja. Neophodan je kontrolni pregled kod ginekologa jednom godišnje. Ukoliko žena primeti neke od znakova infekcije, odmah treba da dođe na pregled. Bitno je naglasiti da spirala ne predstavlja zaštitu od polnih bolesti.